Kontakt

        För att maila någon av de anställda, klicka på deras kontaktbild

För närvarande är vår föreståndare Bengt Richter sjukskriven. Vi har en vakans pastor vid namn Roland Eckerby. Han nås på mobilnummer 0703-34 16 39