Ge en gåva

Ge en gåva.
Verksamheten som bedrivs i församlingen bygger till nästan 100% på de gåvor som kommer in till församlingen. Vi kallar det för att offra något av vår privata ekonomi för att bedriva verksamheten. Många lever efter den bibliska principen att ge 10% av sina inkomster till församlingen så kallat 10:ende.

Det är viktigt för så väl församlingen som för gåvogivaren att det blir ett regelbundet givande. Därför vill vi uppmuntra att ge även om du inte kan komma till gudstjänsten. Vi tror att både du och jag mår väl av att ge av vårt överflöd.

Nedan finns några bra sätt att ge till församlingen på.

Bankgiro 603-2288
Swish 123-181 28 74