Många är vi som på något sätt kämpar med våra relationer och/eller den psykiska hälsan. Vi tror att det finns hopp för sunda relationer och psykisk hälsa. Vi tror att Gud har vishet och godhet för varje situation i livet. Under våren vill vi lite extra fokusera på några olika ämnen som vi hoppas kan hjälpa oss att ärligt prata om det som skaver, samt upptäcka Guds planer för och Andens förvandlande kraft att uppleva sundare relationer och psykisk hälsa. Allt kommer inte att hinnas säga, men locket kommer att lyftas och resan kan börja.

Det mesta kommer att finnas under våra predikningar på söndagar kl 10.00 via youtube, men vi kommer också att få besök utav några gästtalare som planeras hålla seminarium. 

På den här sidan kan du hitta tips, inspiration och kontaktuppgifter som kan komplettera och hjälpa. 
 

LÄS BIBELN MED OSS
Söndag 24 januari börjar vi läsa bibelläsningsplanen "bättre tillsammans - upptäck Guds plan för dina relationer".

Tre alternativa sätt att följa planen: 
1. Klicka på bilden för att komma till en webbbaserad bibel.
2. Ladda ned bibelappen på din telefon och sök upp läsplanen.
3. Hämta en analog läsplan i kyrkan.  

Du kan ställa in en tidsbestämd påminnelse så att du får in en god läsrutin för varje dag. Om du bjuder in fler blir det dessutom en extra sporre att hänga i! Planen är 14 dagar lång.

Boktips

Poddtips

Boka ett samtal

Fler resurser och hjälpkontakter

Musik
Spellistan "det finns hopp" sammanställd av pingst ung/pingst omsorg, på spotify.

Porrfri Barndom
Driver påverkansarbete och sprider kunskap om forskning m.m. med betoning på pornografin och barn och ungas sexuella bild & hälsa. 

Starta om 
Frälsningsarméns hjälpverksamhet för porrberoende och anhöriga. Verkar för en sund syn på sex och relationer. 

Fight the new drug
En icke-religiös och icke-lagstiftande organisation som finns för att ge individer möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om pornografi genom att öka medvetenheten om dess skadliga effekter med vetenskap, fakta och personliga berättelser.

Pingst omsorg
Pingst FFS avdelning för omsorgsfrågor. Här finns material och resurser för såväl ledare som andra. Allt ifrån "det finns hopp för psykisk hälsa" till "våld i nära relationer", "trygg församling" och andakter för äldre, ensamma och oroliga. 

LP Grow
Tillsammans och med hjälp av församlingar arbetar LP Grow drog och alkoholförebyggande i ungdomsvärlden. De lyfter även frågor om psykisk ohälsa.

Välj att sluta
En nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Där får du stöd och råd, de kan även hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du också välkommen att ringa.