Många är vi som på något sätt kämpar med våra relationer och/eller den psykiska hälsan. Vi tror att det finns hopp för sunda relationer och psykisk hälsa. Vi tror att Gud har vishet och godhet för varje situation i livet. Under våren vill vi lite extra fokusera på några olika ämnen som vi hoppas kan hjälpa oss att ärligt prata om det som skaver, samt upptäcka Guds planer för och Andens förvandlande kraft att uppleva sundare relationer och psykisk hälsa. Allt kommer inte att hinnas säga, men locket kommer att lyftas och resan kan börja.

Det mesta kommer att finnas under våra predikningar på söndagar kl 10.00 via youtube, men vi kommer också att få besök utav några gästtalare som planeras hålla seminarium. 

På den här sidan kan du hitta tips, inspiration och kontaktuppgifter som kan komplettera och hjälpa. 

Boka ett samtal

Fler resurser och hjälpkontakter

Musik
Spellistan "det finns hopp" sammanställd av pingst ung/pingst omsorg

Starta om 
Frälsningsarméns hjälpverksamhet för porrberoende och anhöriga. Verkar för en sund syn på sex och relationer. 

Pingst omsorg
Pingst FFS avdelning för omsorgsfrågor. Här finns material och resurser för såväl ledare som andra. Allt ifrån "det finns hopp för psykisk hälsa" till "våld i nära relationer", "trygg församling" och andakter för äldre, ensamma och oroliga. 

LP Grow
Tillsammans och med hjälp av församlingar arbetar LP Grow drog och alkoholförebyggande i ungdomsvärlden. De lyfter även frågor om psykisk ohälsa.