Unight

Församlingens arbete för ungdomar mellan 13 år och uppåt.

Secondhand

Församlingens secondhandbutik

Barnriket

Barnriket är samlingsnamnet för arbetet i församlingen för barnen

Mission

Tibro Pingst bedriver mission i en rad olika länder.

LP

Tibro Pingst driver ett arbete bland de människor som livet har gort illa.

Musik

En rad olika musikbegåvningar fungerar i olika möten och sammanhang.