Barnriket varje söndag 10.00

Barnriket är ett samlingsnamn på vår församlings verksamhet som är riktad till barn. Med barn tänker vi dem som är mellan 0-13 år. Vi har ett stort antal ideella ledare i olika åldrar i våra barngrupper. Yngre ledare fungerar tillsammans med äldre och mer erfarna ledare. Allt för att både ledare, barn och föräldrar skall känna sig trygga med att lämna sitt barn i våra grupper. Några ledare har ett extra ansvar för verksamheterna och fungerar som övergripande ledningsgrupp. Den gruppen kallar sig för Barnledningsteamet.
 

Vision
Vår vision är att varje barn som vi möter skall...
-uppleva sig sedd, bekräftad och respekterad för sin unika personlighet.
-på ett enkelt och begripligt sätt få presenterat för sig vem Gud och Jesus är.
-få kunskap om att i bibelns berättelser finns goda exempel på hur man kan utvecklas till en individ som behandlar andra -som man själv vill bli behandlad.

Har du frågor kring vår barnverksamhet kan du maila till vår Pastor och Föreståndare Maria Svensson, maria@tibropingst.se