Hemgrupper

Hemgrupper
I vår kyrka är både den stora gemenskapen i gudstjänsten och den lilla gemenskapen i hemgruppen viktig. 
I hemgruppen möts vi för att uppmuntra varandra, äta, dela livet och växa i tro tillsammans. 
Upplägget ser olika ut för varje grupp men de flesta hemgrupperna möts i hemmen varje eller varannan vecka i ett par timmar. 

Våra hemgrupper är öppna för alla intresserade. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att vara med. 
 Är du intresserad av att gå med i en hemgrupp?
Kontakta någon av våra anställda:

Bengt Richter
e-post: bengt@tibropingst.se
tel: 0504-613 37

Caroline Bergman
caroline@tibropingst.se
Tel: 0739-22 88 55