Hemgrupper

Hemgrupper
Förutom att mötas till gudstjänst har kristna mer eller mindre genom hela kyrkans historia mötts till smågrupper i varandras hem. I Pingstkyrkan kallar vi dessa grupper för Hemgrupper.
Att komma med i en hemgrupp är ett aktivt steg. Grupperna är öppna för både församlingens medlemmar och andra som söker en kristen gemenskap.
Hemgrupperna möts regelbundet, minst ett par gånger i månaden, men varje grupp bestämmer själva, när, var och hur ofta man ses. De möts oftast i någons hem och målet är att de ska uppmuntra alla som är med att dela livet med varandra och att växa i tron.

Vill du komma med i en hemgrupp, kontakta:
Julia Wersén
e-post: julia_wersen@hotmail.com
tel. 070-236 37 12 

Sven Andersson
e-post: sveand63@gmail.com
tel. 070-874 12 06