Information

Det är då viktigt att var och en tar sitt ansvar om man känner sig det minsta påverkad såsom halsont, snuva, hosta eller liknande. Om du inte känner dig helt kry är rekommendationen att INTE delta i några samlingar i kyrkan.
Vi rekommenderas till några försiktighetsåtgärder:

1.    Handhälsning. Vi rekommenderar våra värdar att inte hälsa i hand och i våra gudstjänster att inte uppmana människor att ta i hand och hälsa på varandra. Den personliga förbönen, om den utförs, görs också utan att ta i hand och vi är försiktiga med att inte andas nära intill ansiktet.

2.    Nattvardsfirande. När och om vi firar nattvard har vi särkalkar för vinet och ett sätt att hantera brödet så beröring av varandras bröd inte riskeras.

3.    Tänk på att hålla god ordning vid servering och toaletter. Säkerställ god hygien, att handsprit finns tillgängligt. Hitta alternativ för servering som begränsar hanteringen.

4.    Om ett fall av coronasmitta skulle upptäckas i vår församling kommer vi er att agera enligt myndigheternas instruktioner men vi kommer också att kontakta Pingst FFS för att få råd till vår församling särskilt.

5.    Vid behov, ta gärna del av vår församlings webbsändningar.
Tibro pingst direktsänder gudstjänster varje söndag kl 10.00.
 
För mera info se:
Krisinformation: https://www.krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se
1177: https://www.1177.se
Tel sjukvårdsupplysningen 113 13 eller om du är sjuk eller misstänker att Du är sjuk tel 1177
 
 
För styrelsen
Bengt Richter
Pastor och Föreståndare