hemgrupp

Vi tror på den stora församlingen och det lilla sammanhanget. För dig som är 15-20 år finns därför chansen att vara med i en hemgrupp.
Vi samlas i en mindre grupp hemma hos varandra 18.00-21.00 varannan torsdag (jämna veckor).

Där får du lära dig att läsa och förstå din bibel, be med och för andra, fundera över tron tillsammans med andra, våga ställa de lite svåra och personliga frågorna, eller bara vara.

Vi brukar äta lite enkel kvällsmat också. Någon gång i månaden sträcker vi oss ut mot de som behöver en extra hand på olika sätt i praktiken och lär oss hur vi kan vara Jesuslika i vardagen.

Är du yngre eller äldre men ändå vill vara med i en liknande grupp? Hör av dig! Hemgrupper kan både växa och startas nya.