Coronavirus information 2020-03-26.

Vi vill informera hur vi tänker och agerar angående situationen med coronaviruset.

Till och med april månad har vi inga större samlingar i kyrkan. Vi är tacksamma för alla 70 plussare som under lång tid valt att vara engagerade i vårt arbete på olika sätt. Nu ber vi Er att stanna hemma och följa våra gudstjänster på webben.

Vi har ställt in alla samlingar kring våra ”Nära kvällar”, dessa kvällar kan vi återkomma till när allt lugnat ner sig. Onsdags bönen är inställd tills vidare och vi ber i hemmen stället. Sedan några veckor gör vi inga besök på våra äldreboenden, fortfarande är inga besök tillåtna.

Vi brukar fira nattvard i början på varje månad och även denna aktivitet är inställd tills vidare. Det är många som ger sitt tionde på gudstjänsterna, glöm inte att våra behov och att utgifterna inte är mindre än vanligt. Vi är tacksamma om du kommer ihåg Din församling och offrar som vanligt.

Inom några veckor firar vi påsk och vi planerar Långfredags gudstjänst i Equmeniakyrkan och Påskdagens gudstjänst i Pingstkyrkan. Om du inte har möjlighet att vara med så sänds båda gudstjänsterna som vanligt av respektive kyrka. De planerade passionsandakterna kommer att hållas enligt tider och platser i vår kalender på hemsidan.

Barn och ungdomsverksamheten är ännu inte drabbad på samma sätt. Afterschool pågår som vanligt på onsagskvällarna och söndagsskolan som vanligt i samband med gudstjänsterna. Däremot är barnlägret som planerades till Kristihimmelsfärdshelgen inställt för i år. Det planeras en lägerdag den 16 maj för barnen, vi återkommer med mera info inom kort. Ungdomsverksamheten och Unga Vuxna räknar vi också med att den fortgår som vanligt.

Candela Second Hand har stängt från 16 mars 3 april. Detta i respekt för alla de 70+ som arbetar som volontärer i vår butik. Nu försöker vi att åter öppna den 4 april med yngre volontärer som inte finns i någon riskgrupp. Vi hoppas att flera nya volontärer kan hjälpa oss att hålla butiken öppen. Det finns ett volontärformulär på vår hemsida och på facebook som Du kan fylla i så vi vet vilka som kommer.

Vi vill hjälpa dom som behöver hjälp med att handla eller hämta mediciner, om Du vet någon som behöver hjälp ring till exp 0504-613 37 eller skriv ett mejl till info@tibropingst.se