Pingst - fria församlingar i samverkan

-AV FÖRSAMLINGAR SOM DELAR EN VISION
Pingst är riksorganisation för Pingströrelsen i Sverige. Pingstförsamlingarna samarbetat för att bygga Guds rike – lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

-MED FÖRSAMLINGAR I ETT GEMENSAMT UPPDRAG
Pingst samarbetar med församlingarna för vårat gemensamma uppdrag – att fler ska komma till tro och finna gemenskap i den kristna församlingen. Genom att agera tillsammans förstärks slagkraften. Det kan gälla allt från biståndsprojekt i tredje världen till opinionsinsatser i Sverige.

-FÖR FÖRSAMLINGAR SOM VILL NÅ LÄNGRE
Pingst utvecklar och erbjuder verktyg som är till hjälp för församlingar i olika situationer. Det kan handla om inspiration och faktakunskaper för exempelvis missionsprojekt, utbildning, diakoni och relationer, barn och ungdom, med mera.