Seniorer


Aktiviteter
Församlingens seniorråd ordnar regelbundet aktiviteter för de äldre i församlingen.
På våren görs en resa till någon intressant plats med en guidad tur och god mat.
I december ordnas en julfest med god mat och trevlig underhållning.

Dagträffar
Kyrkorna i Tibro arrangerar ekumeniska dagträffar i de olika kyrkorna nästan varje torsdag kl 14.30. Kyrkorna planerar sina egna träffar, men ett gemensamt program tas fram för alla träffar varje termin
Oftast har dagträffarna besök av någon sånggrupp eller solist, men ibland är det någon som kåserar över ett intressant ämne.

Besöksgrupp
En grupp medlemmar i församlingen ingår i besöksgruppen som regelbundet besöker de medlemmar som inte längre orkar komma till kyrkan. Gruppen ansvarar också för uppvaktiningar vid olika högtidsdagar.

Andakter på Äldreboenden
Kyrkorna i Tibro har regelbundet andakter på kommunens tre äldreboenden; Allegården, Brittården och Bäckliden. Pingstkyrkan har en grupp med sångare och musiker som tillsammans med församlingens pastorer har andakter nästan varje vecka under hela året.