Vi tror att det finns hopp för världen, Sverige, Tibro, dig och mig. Hopp om en bättre nutid och framtid. Vi tror att Gud har vishet och godhet för varje situation i livet. Att Jesus är det enda och största hopp en människa kan förlita sig helt och fullt på utan att bli besviken. Att Helig Ande vill leda och ge oss kraft att inte bli paralyserade av hopplöshet utan att få leva fria liv med mod och kraft. Att kyrkan är Guds tanke om en verklig bärare av det hoppet.

Det bästa sättet att länka in i gemenskapen är att möta församlingen på söndagar kl 10.00 och att gå med i en så kallad hemgrupp / bönegrupp. Du kan också se våra gudstjänster livesänt eller efteråt via youtube. Under året vill vi lite extra fokusera på några olika ämnen som vi hoppas kan hjälpa oss att ärligt prata om det som skaver och det som gläder.

Kontakta oss på hej@tibropingst.se om du vill veta mer om trons Hopp, bli en del av gemenskapen, låta dig döpas eller något annat som vi kan hjälpa dig med.

LÄS BIBELN MED OSS
Söndag 24 januari börjar vi läsa bibelläsningsplanen "Hope in the dark".

Tre alternativa sätt att följa planen: 
1. Klicka på bilden för att komma till en webbbaserad bibel.
2. Ladda ned bibelappen på din telefon och sök upp läsplanen.
3. Hämta en analog läsplan i kyrkan.  

Du kan ställa in en tidsbestämd påminnelse så att du får in en god läsrutin för varje dag. Om du bjuder in fler blir det dessutom en extra sporre att hänga i! Planen är 12 dagar lång.

GE HOPP

  1. Berätta - Din berättelse om hur du kommit till tro och hopp är lika verklig som någon annans.
  2. Ge en gåva - med ekonomiska medel kan vi ge fler människor hopp i olika livsskeden, från det minsta barn till den äldste av människor. Genom samlade krafter kan vi göra mer. Upptäck välsignelsen i att ge! Mer info under fliken "kontakt".
  3. Ta ett initiativ - med kyrkan, grannen, vännen... din bön och omsorgsfulla närvaro i andras liv gör skillnad. Våga ta steget.

2 Timotheusbrevet 2:2
”Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra”
 

Hoppfulla lovsånger

Klicka på knappen för att komma till en hoppfull låtlista på spotify. 

Boktips

Boka ett samtal

Fler resurser och hjälpkontakter

Musik
Spellistan "det finns hopp" sammanställd av pingst ung/pingst omsorg, på spotify.

Starta om 
Frälsningsarméns hjälpverksamhet för porrberoende och anhöriga. Verkar för en sund syn på sex och relationer. 

Pingst omsorg
Pingst FFS avdelning för omsorgsfrågor. Här finns material och resurser för såväl ledare som andra. Allt ifrån "det finns hopp för psykisk hälsa" till "våld i nära relationer", "trygg församling" och andakter för äldre, ensamma och oroliga. 

LP Grow
Tillsammans och med hjälp av församlingar arbetar LP Grow drog och alkoholförebyggande i ungdomsvärlden. De lyfter även frågor om psykisk ohälsa.

Välj att sluta
En nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Där får du stöd och råd, de kan även hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du också välkommen att ringa.