Levi Petrus stiftelse

Lp-verksamheten är till för den som kämpar med missbruk av olika slag. Målsättningen är att med den kristna tron som grund ge en andlig och social behandling till ett drogfritt och normalt fungerande liv. LP-verksamhetens arbete vilar på kristen grund, med människosynen om allas lika värde som är vägledande i arbetet. Alla har en framtid och ett hopp!
Vi besöker gärna församlingar, skolor och andra intresserade för att berätta om vår verksamhet.

( Just nu ligger verksamheten nere pga. brist på föreståndare)

Vår verksamhet innefattar:
Hembesök, Personliga samtal, Stugmöte, Frukostar, Lätt lunch på Fredagar, Kursverksamhet, Aktivitetsresor, Mötesresor, samlingar, fika och gemenskap.
Samt Bastu på Fredag kväll i Rankås, LP-verkstad- sysselsättning och arbetsträning för våra gäster.

Kontakten ligger på Korsgatan 6

Ge en gåva
LP-kontakten drivs i huvudsak av skänkta och sponsrade medel. Du kan få vara med och ge en gåva till detta ändamål. Det finns inga vinstintressen i denna verksamhet. Allt kommer de hjälpbehövande till del.

Du kan ge 100, 200, 500, 1000 eller ännu mer. Allt blir till välsignelse. Ge en fast summa varje månad med autogiro.
Sätt in pengarna på Lp´s eget bankgironummer och ta del av välsignelsen av att hjälpa utslagna människor i Tibro.

Bankgiro: 625-5129